regeling voor klachten over het 
verpleeghuis
Onderdeel van www.ziekenverzorgende.nl
Alles over zorg


Lees ook de weblog van  
ziekenverzorgende.nl op 
www.manindezorg.nl
 regeling voor klachten over het verpleeghuis 
Wanneer men niet tevreden is over de verzorging of behandeling in het verpleeghuis, kan men dat in eerste instantie bespreken met degene die de klacht aangaat. Als dit niet tot een bevredigend resultaat leidt, kan de klacht besproken worden met de eerst verantwoordelijke verzorgende, de leidinggevende van de afdeling, de zorgcoördinator, het afdelingshoofd of de directie. Ook de vertrouwenspersoon of klachtenfunctionaris van het verpleeghuis kan helpen bij de behandeling van de klacht.  
Als dit niet tot een bevredigende oplossing leidt, kan men naar de klachtencommissie van het verpleeghuis gaan. De wet verplicht ieder verpleeghuis om een onafhankelijke, externe klachtencommissie te hebben.  
Ieder verpleeghuis heeft een klachtenreglement op papier, waarin beschreven staat hoe men de klacht moet indienen en bij wie men daarvoor terecht kunt. Dit reglement is per verpleeghuis op te vragen.