verpleeghuisvragen
Onderdeel van www.ziekenverzorgende.nl
Alles over zorg


Lees ook de weblog van  
ziekenverzorgende.nl op 
www.manindezorg.nl
De procedure voor opname in een verpleeghuis of tijdelijke opname dagbehandeling of nachtverpleging  
De regeling voor klachten over het regionaal indicatie orgaan  
De regeling voor klachten over het verpleeghuis  
De regeling voor klachten over het zorgkantoor  
Gaan bewoners naar familie buiten het verpleeghuis  
Kunnen bewoners in het verpleeghuis met vakantie  
Heeft een bewoner veel privacy  
Heeft de bewoner een eigen huisarts  
Hoe is het eten geregeld in een psychogeriatrisch verpleeghuis  
Hoe is het eten geregeld in een somatisch verpleeghuis  
Hoe lang woont een revalidatie bewoner op een afdeling  
Hoe maakt men een keuze voor een verpleeghuis  
Hoe reageert de bewoner op de allochtone verzorger   
Hoe verloopt de indicatiestelling  
Hulp via het informatiebureau en klachtenbureau gezondheidszorg  
Is er een rookverbod voor bewoners  
Kan een bewoner naar de kerk  
Mag de bewoner iemand weigeren aan het bed  
Mag de familie aanwezig zijn bij het multi diciplinair overleg  
Over het informatiebureau en klachtenbureau gezondheidszorg  
Waarom loopt de verzorging in een psychogeriatrisch verpleeghuis in normale kleding  
Waar uit zich de indentiteit van het verpleeghuis zich in  
Wat betekend avondverpleging en nachtverpleging  
Wat bedoeld men met een tijdelijke opname  
Wat betekend een indicatiestelling voor een verpleeghuis  
Wat betekend een intervalopname  
Wat betekend hulpvraag  
Wat betekend indicatie voor een verpleeghuis  
Wat betekend overbruggingszorg  
Wat doet een activiteitenbegeleider  
Wat doet een dietist  
Wat doet een ergotherapeut  
Wat doet een fysiotherapeut  
Wat doet een geestelijk verzorger  
Wat doet een logopedist  
Wat houd dagbehandeling in  
Wat houd opname ter revalidatie of reactivering in  
Wat is aanvullende verpleeghuiszorg  
Wat is avondverpleging  
Wat is deeltijd behandeling  
Wat is de rol van de clientenraad  
Wat is een clientenraad  
Wat is een dagbehandeling  
Wat is een gecombineerd verpleeghuis  
Wat is een intervalopname  
Wat is een intramurale voorziening in een verpleeghuis  
Wat is een meerzorgproject  
Wat is een multi diciplinair overleg  
Wat is een ontbijtproject  
Wat is een psychogeriatrsich verpleeghuis  
Wat is een somatisch verpleeghuis  
Wat is een verpleeghuis  
Wat is een zaakwaarnemer  
Wat is een zorgdocier  
Wat is een zorgkantoor  
Wat is een zorgloket  
Wat is een zorgvisie  
Wat is ergotherapie  
Wat is fysiotherapie  
Wat is groepsverzorging  
Wat is langdurige of permanente opname  
Wat is logopedie  
Wat is mantelzorg  
Wat is psychogeriatrische dagbehandeling  
Wat is somatische dagbehandeling  
Wat is verpleeghuiszorg op locatie  
Wat zijn chronisch zieken  
Wat zijn de kosten bij opname in het verpleeghuis  
Wat zijn tijdelijke opname plaatsen  
Welke mogenlijkheden zijn er voor opname of behandeling  
Welke voorzieningen zijn er voor de bewoner  
Wie beslist er als de bewoner dat zelf niet kan  
Wie komen er aan het bed bij de bewoner  
Wie is de belangrijkste persoon op een verpleeghuis afdeling  

Wonen er ook jongeren in het verpleeghuis  
Wonen er veel allochtone bewoners in het verpleeghuis  
Zijn er activiteiten voor de bewoners  
Zijn er beperkingen bij bezoektijden