wat betekend avondverpleging en 
nachtverpleging in een verpleeghuis
Onderdeel van www.ziekenverzorgende.nl
Alles over zorg


Lees ook de weblog van  
ziekenverzorgende.nl op 
www.manindezorg.nl
 wat betekend avondverpleging en nachtverpleging in een verpleeghuis 
Men kan aanspraak maken op avondverpleging en nachtverpleging als men 's avonds en 's nachts niet thuis kunt verblijven, als gevolg van een ziekte of aandoening. Afhankelijk van de situatie wordt bekeken gedurende welke periode en voor hoeveel avonden en nachten per week de avondverpleging en nachtverpleging nodig is.  
De nadruk bij de nachtverpleging ligt op verzorging, verpleging en begeleiding en in mindere mate op behandeling. Avondverpleging en nachtverpleging is gedurende zeven dagen per week mogelijk.