wat is een meerzorgproject
Onderdeel van www.ziekenverzorgende.nl
Alles over zorg


Lees ook de weblog van  
ziekenverzorgende.nl op 
www.manindezorg.nl
 wat is een meerzorgproject 
Hulpprogramma dat gericht is op (een groep) ouderen die in een verzorgingshuis wonen, maar een indicatie voor opname in een psychogeriatrisch verpleeghuis hebben waar echter nog geen plaats beschikbaar is; een meerzorgproject wordt ondersteund vanuit het psychogeriatrische verpleeghuis.