Onderdeel van www.ziekenverzorgende.nl
Alles over zorg


Lees ook de weblog van  
ziekenverzorgende.nl op 
www.manindezorg.nl
 wat is een multi diciplinair overleg? 
MDO, MDPO allemaal namen voor een en dezelfde betekenis. Het multi diciplinair overleg is een overleg situatie waarbij alle mensen vanuit hun vakgebied de bewoner bespreken. De bewoner word besproken naar huidige situatie, verleden en toekomst perspectief en welke ontwikkelingen bij de bewoner hebben plaatsgevonden op welk gebied van zorg en ontwikkeling dan ook. Een arts praat over het medische aspect en de logopedie vanuit haar vakbebied, bijvoorbeeld spraakoefeningen en slikoefeningen. Ook ik als ziekenverzorgende geeft uitleg hoe de verzorging gaat vanuit de kant van de verpleging en welke problemen ik waarneem en hoe ik omga met deze problemen.  
Van dit overleg word een verslag gemaakt en doelstellingen worden vanuit het vakgebied van de deskundige meegenomen en ook toegespast. Als voorbeeld dat een bewoner moeilijkheden heeft met het eten en dat bijvoorbeeld de ergotherapie gaat zorgen voor aangepast bestek en bijvoorbeeld een bord met een verhoogde rand.