wat is een somatisch verpleeghuis
Onderdeel van www.ziekenverzorgende.nl
Alles over zorg


Lees ook de weblog van  
ziekenverzorgende.nl op 
www.manindezorg.nl
 wat is een somatisch verpleeghuis 
Een somatisch verpleeghuis is een instelling voor mensen met een lichamelijke ziekte of handicap. De verzorging en behandeling is gericht op terugkeer naar de eigen leefomgeving, en als dat (vermoedelijk) niet meer mogelijk is, wordt er langdurige zorg in het verpleeghuis geboden.  
Daarnaast heeft het verpleeghuis taken op het gebied van observatie en diagnostiek, consultatie en advies, dagbehandeling en tijdelijke opname.