wat is een verpleeghuis?
Onderdeel van www.ziekenverzorgende.nl
Alles over zorg


Lees ook de weblog van  
ziekenverzorgende.nl op 
www.manindezorg.nl
 wat is een verpleeghuis? 
Een verpleeghuis is een instelling voor mensen die verzorging, verpleging of revalidatie nodig hebben die zij thuis of in het verzorgingshuis niet (voldoende) kunnen krijgen. Het kan zijn dat dit door ouderdom of een ziekte of aandoening niet meer mogelijk is, of dat iemand in het ziekenhuis ligt en daar niet langer hoeft te blijven voor een behandeling, maar nog wel verzorging of verpleging nodig heeft, die hij thuis niet (voldoende) kan krijgen.  
De behandeling is erop gericht mensen weer zoveel mogelijk zelfstandig te laten doen, eventueel met behulp van een hulpmiddel. Dit kan via dagbehandeling, of via opname in het verpleeghuis. Een opname kan tijdelijk zijn. Na de revalidatie gaat de bewoner weer naar huis of naar een aangepaste woonomgeving. Wanneer revalidatie niet mogelijk is en iemand blijvend verpleegd moet worden, kan een definitieve opname noodzakelijk zijn..  
Er worden in een verpleeghuis ook mensen opgenomen die heel ernstig ziek zijn en in de laatste fase van hun leven verkeren. Zij hebben intensieve verzorging nodig die thuis niet gegeven kan worden. In een verpleeghuis hebben deze mensen meer rust en krijgen zij meer aandacht dan in een ziekenhuis.  
Er zijn drie soorten verpleeghuizen: somatische, psychogeriatrische en gecombineerde verpleeghuizen.  
Verder is er een aantal verpleeghuizen dat gespecialiseerd is in de problematiek van een specifieke groep, zoals comapatiënten, mensen met AIDS, jongere mensen of mensen met luchtwegaandoeningen.