wat is verpleeghuiszorg op locatie
Onderdeel van www.ziekenverzorgende.nl
Alles over zorg


Lees ook de weblog van  
ziekenverzorgende.nl op 
www.manindezorg.nl
 wat is verpleeghuiszorg op locatie 
De meeste verpleeghuizen bieden, eventueel in samenwerking met de thuiszorg, de mogelijkheid om specifieke verpleeghuiszorg te bieden in het verzorgingshuis of in de thuissituatie. Een groot aantal verzorgingshuizen heeft zelfs een aantal speciale plaatsen voor mensen die (tijdelijk) verpleeghuiszorg nodig hebben.  
Verpleeghuiszorg op locatie wordt meestal geboden in situaties waarbij de zorg maar tijdelijk nodig is, of ter overbrugging van de wachtlijst van het verpleeghuis. Verpleeghuiszorg op locatie kan ook geboden worden om opname in een verpleeghuis uit te stellen of ervoor te zorgen dat opname in een verpleeghuis niet nodig is.