wat zijn chronisch zieken
Onderdeel van www.ziekenverzorgende.nl
Alles over zorg


Lees ook de weblog van  
ziekenverzorgende.nl op 
www.manindezorg.nl
 wat zijn chronisch zieken 
Mensen met een ziekte van lange duur, met een sluipend verloop. Onder chronische ziekten wordt verstaan alle ziekten die bij de huidige stand van de wetenschap niet (volledig) te genezen zijn. Ze zijn onomkeerbaar, zonder uitzicht op volledig herstel en met een gemiddeld lange ziekteduur.