zijn er activiteiten voor de bewoners  
in het verpleeghuis?
Onderdeel van www.ziekenverzorgende.nl
Alles over zorg


Lees ook de weblog van  
ziekenverzorgende.nl op 
www.manindezorg.nl
 zijn er activiteiten voor de bewoners in het verpleeghuis? 
Ja, er worden voor de bewoners in het verpleeghuis diverse activiteiten georgraniseerd. Veelal zijn er activiteiten begeleiders aanwezig in het verpleeghuis. Zij werken op de verpleegafdelingen en ook doen ze met collega's gezamenlijke activiteiten gericht op de bewoners groep waarmee je in het verpleeghuis werkt. Als voorbeeld zal ik noemen dat bijvoorbeeld naar muziek van vroeger luisteren en gezamenlijk (proberen) mee te zingen meer voorkomt bij bewoners in een psychogeriatrisch verpleeghuis dan in een somatisch verpleeghuis. Bloemschikken en dergelijke zijn meer activiteiten gericht op de somatische verpleeghuis bewoner.  
Ook zijn er in elk verpleeghuis themas het gehele jaar door denk hierbij aan kerst, pasen en bijvoorbeeld het thema lente.  
Ook in de avonden worden voor de bewoners in het verpleeghuis avond activiteiten georgraniseerd, denk hierbij aan bijvoorbeeld optredens van muziek en of toneel.