De keuze maken voor een verzorginghuis
Onderdeel van www.ziekenverzorgende.nl
Alles over zorg


Lees ook de weblog van  
ziekenverzorgende.nl op 
www.manindezorg.nl
De keuze maken voor een verzorginghuis 
Wanneer duidelijk wordt dat verhuizing naar het verzorgingshuis noodzakelijk is, kan men op een rij zetten welke wensen en eisen  ten aanzien van een verzorgingshuis men heeft. Dit is voor ieder heel persoonlijk. Wij raden aan de wensen op papier te zetten en te bespreken met de familie en/of de huisarts. Ook bij het zorgloket in de gemeente of het IKG (Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg) kan men terecht voor extra informatie of begeleiding..