Het informatiebureau en klachtenbureau  
gezondheidszorg
Onderdeel van www.ziekenverzorgende.nl
Alles over zorg


Lees ook de weblog van  
ziekenverzorgende.nl op 
www.manindezorg.nl
 Het informatiebureau en klachtenbureau gezondheidszorg 
Men kan met de klachten en vragen over de gezondheidszorg terecht bij het Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg (IKG).  
Het IKG is een onafhankelijk bureau (dat wil zeggen dat het niet afhankelijk is van hulpverleners en instellingen in de gezondheidszorg), dat deel uitmaakt van de Regionale Patiënten/ Consumenten Federaties. De medewerkers van het IKG kunnen  informatie geven over en ondersteuning bieden bij het formuleren van een klacht en adviseren bij de te volgen klachtenprocedure. Bij het IKG kan men ook terecht met vragen over de rechten van de patiënt en andere vragen over de positie van de patiënt in de Nederlandse gezondheidszorg.