Hoe verloopt de indicatiestelling voor 
het verzorgingshuis
Onderdeel van www.ziekenverzorgende.nl
Alles over zorg


Lees ook de weblog van  
ziekenverzorgende.nl op 
www.manindezorg.nl
 Hoe verloopt de indicatiestelling voor het verzorgingshuis 
De indicatiestelling wordt uitgevoerd door het Regionaal Indicatie Orgaan (RIO). Dit is een onafhankelijk indicatieorgaan. Het RIO geeft een indicatieadvies nadat een onafhankelijk en objectief onderzoek heeft uitgewezen of men in de situatie in aanmerking komt voor een verzorgingshuis indicatie, tijdelijke opname verzorgingshuis, al dan niet in combinatie met dagverzorging of dagopvang of andere vormen van hulpverlening.  
Voor het onderzoek wordt meestal een huisbezoek afgelegd, waarbij vaak in overleg met de patient, ook familie wordt uitgenodigd. De indicatieadviseur stelt de patient als persoon centraal en richt zich op het lichamelijk, geestelijk en sociaal functioneren. Ook het toekomstperspectief wordt betrokken. Tevens wordt onderzoek gedaan naar de belasting van de mantelzorg (vaak naaste familie) en de woonsituatie. Op basis van deze gegevens wordt door het RIO een indicatieadvies gegeven. Hierbij wordt gekeken naar de beste oplossing voor de hulpvragen. Soms wordt er een ander indicatieadvies gegeven dan men heeft aangevraagd.  

Voor het indienen van de hulpvraag, kan men zelf met het RIO contact opnemen. Vaak wordt dit ook gedaan door de familie, de huisarts, de behandelend arts in het ziekenhuis, het zorgloket of de maatschappelijk werker.  
Indien men het niet eens bent met het indicatieadvies dat door het RIO is afgegeven, dan kan men hiertegen bezwaar indienen