Welke mogenlijkheden zijn er voor  
opname of tijdelijk verblijf in een  
verzorgingshuis
Onderdeel van www.ziekenverzorgende.nl
Alles over zorg


Lees ook de weblog van  
ziekenverzorgende.nl op 
www.manindezorg.nl
Welke mogenlijkheden zijn er voor opname of tijdelijk verblijf in een verzorgingshuis 
Permanent verblijf in een verzorgingshuis  
Groepsverzorging  
Tijdelijk verblijf in een verzorgingshuis  
Dagbehandeling in een verpleeghuis maar wonen in het verzorgingshuis  
Kortdurende Opname verzorgingshuis (T.O.P. plaatsen)  
Dagverzorging  
Dagopvang  
Nachtverzorging  
Aanvullende verpleeghuiszorg terwijl men woont in een verzorgingshuis  
Extramurale verzorgingshuiszorg (verzorgingshuiszorg thuis)