Procedure voor opname in het 
verzorgingshuis
Onderdeel van www.ziekenverzorgende.nl
Alles over zorg


Lees ook de weblog van  
ziekenverzorgende.nl op 
www.manindezorg.nl
Procedure voor opname in het verzorgingshuis 
of voor een tijdelijke opname verzorgingshuis (TOP), dagopvang en dagverzorging  
Van een verhuizing naar een verzorgingshuis is meestal sprake wanneer ouderen nog wel in staat zijn om de meeste van hun algemene dagelijkse levensverrichtingen zelf uit te voeren, maar niet meer volledig zelfstandig kunnen wonen. Een tijdelijke opname verzorgingshuis kan aan de orde zijn na opname ziekenhuis en een herstelperiode die nodig is. Soms ook wanneer bij afwezigheid van de mantelzorg, gedurende de vakantie, het alleen thuis blijven wonen problemen oplevert. Bij dagopvang en/ of dagverzorging is thuis wonen nog wel mogelijk, maar is ondersteuning vanuit het verzorgingshuis nodig.  

Men kanzich niet zomaar aanmelden bij een verzorgingshuis. Voor opname verzorgingshuis, tijdelijke opname verzorgingshuis, dagopvang en dagverzorging, is een indicatie nodig van een Regionaal Indicatie Orgaan (RIO).  
In elke gemeente bevindt zich een regionaal indicatieorgaan. De indicatie die door het RIO wordt afgegeven, is in het hele land geldig. Zou men met een positieve indicatie verzorgingshuis elders in het land willen wonen, dan is dat mogelijk.  
Men moet echter wel rekening houden met wachtlijsten voor opname verzorgingshuis.  

Een positieve indicatie opname verzorgingshuis geeft automatisch als overbruggingszorg toegang tot een tijdelijke opname (TOP), dagopvang en dagverzorging. Voor deze hulpmogelijkheden is met een positieve indicatie verzorgingshuis geen extra indicatie meer nodig.  
Het plaatselijke RIO of de lokale loketten kunnen hier informatie over geven.