Regeling klachten over het zorgkantoor  
bij opname verzorgingshuis
Onderdeel van www.ziekenverzorgende.nl
Alles over zorg


Lees ook de weblog van  
ziekenverzorgende.nl op 
www.manindezorg.nl
Regeling klachten over het zorgkantoor bij opname verzorgingshuis 
Indien men het niet eens bent met de berekening van de eigen bijdrage door het zorgkantoor, kan men hiertegen bezwaar indienen. Dit moet schriftelijk binnen zes weken na ontvangst van de beschikking waartegen men bezwaar maakt. Heeft men een klacht over de handelwijze van het zorgkantoor, schrijf dan een brief aan de directie van het zorgkantoor..