verzorgingshuis vragen
Onderdeel van www.ziekenverzorgende.nl
Alles over zorg


Lees ook de weblog van  
ziekenverzorgende.nl op 
www.manindezorg.nl
 Aandachtspunten voor vaststellen hulpvraag voor het verzorgingshuis  
De keuze maken voor een verzorginghuis  
De klachten regeling over het verzorgingshuis  
De klachten regeling over het zorgkantoor over opname in een verzorgingshuis  
De klachten regeling over het regionaal indicatie orgaan opname bij opname verzorgingshuis  
De kosten bij opname in een verzorgingshuis  
De mogenlijkheden voor opname/tijdelijk verblijf  
De procedure voor opname in het verzorgingshuis  
Hoe verloopt de indicatiestelling voor het verzorgingshuis  
Hulp via het informatiebureau en klachtenbureau gezondheidszorg  
Mag de familie aanwezig zijn bij het multi diciplinair overleg  
Mag een bewoner iemand weigeren aan het bed  
Over het informatiebureau en klachtenbureau gezondheidszorg  
Wat betekent hulpvraag  
Wat betekent indicatie  
Wat betekent een indicatiestelling  
Wat betekent een intervalopname  
Wat betekent overbruggingszorg  
Wat doet de clientenraad  
Wat doet een activiteitenbegeleider  
Wat doet een dietist  
Wat doet een ergotherapeut  
Wat doet een fysiotherapeut  
Wat doet een geestelijk verzorger  
Wat doet een huisarts in het verzorgingshuis  
Wat doet een logopedist  
Wat doet een verzorgende  
Wat is avondverpleging  
Wat is dagbehandeling in een verpleeghuis met wonen in het verzorgingshuis  
Wat is dagopvang  
Wat is dagverzorging  
Wat is deeltijd behandeling  
Wat is fysiotherapie  
Wat is groepsverzorging  
Wat is logopedie  
Wat is mantelzorg  
Wat is nachtverzorging  
Wat is permanent verblijf in een verzorgingshuis  
Wat is tijdelijk verblijf in een verzorgingshuis  
Wat is een clientenraad  
Wat is een intramurale voorziening  
Wat is een meerzorgproject  
Wat is een multi diciplinair overleg  
Wat is een verzorgingshuis  
Wat is een zorgdocier  
Wat is een zorgkantoor  
Wat is een zorgloket  
Wat is een zorgvisie  
Wat is ergotherapie  
Wat is extramurale verzorgingshuiszorg  
Wat zijn kortdurende opname plaatsen  
Wat zijn tijdelijke opname plaatsen  
Wat zijn zorgwoningen  
Welke zorg bied een verzorgingshuis  
Wie beslist als zorgvrager verzorgingshuis dat niet kan