Wat doet een verzorgende in een  
verzorgingshuis
Onderdeel van www.ziekenverzorgende.nl
Alles over zorg


Lees ook de weblog van  
ziekenverzorgende.nl op 
www.manindezorg.nl
 Wat doet een verzorgende in een verzorgingshuis 
De mate van verzorging kan in het verzorgingshuis verschillen van persoon tot persoon, de één heeft meer zorg nodig dan de ander. De zorgverlening in een verzorgingshuis is gericht op het voorkomen, herstellen, dan wel aanvullen of compenseren van zelfzorgtekorten van de bewoner. Bij veel verzorgingshuizen is het zo lang mogelijk behouden van de zelfstandigheid, zelfredzaamheid en keuzevrijheid een belangrijk uitgangspunt bij de te verlenen zorg.  
De verzorgenden helpen bijvoorbeeld bij de dagelijkse verzorging, zoals het wassen, aan- en uitkleden, het schoonmaken van het appartement en bij de andere dagelijkse bezigheden op de afdeling.  
In de meeste verzorgingshuizen is er een team van vaste verzorgenden, die de verzorging en begeleiding van een aantal bewoners op de afdeling voor haar rekening neemt. Eén van hen wordt aangewezen als de vaste verzorger. Dit wordt bijvoorbeeld de EVV-er (Eerst Verantwoordelijke Verzorgende) of contactverzorgende genoemd. Deze persoon is een vast aanspreekpunt voor client en zijn familie en hij zorgt ervoor dat de zorg van de verschillende behandelaars goed op elkaar afgestemd wordt.