Wat is dagbehandeling in een 
verpleeghuis maar wonen in een  
verzorgingshuis
Onderdeel van www.ziekenverzorgende.nl
Alles over zorg


Lees ook de weblog van  
ziekenverzorgende.nl op 
www.manindezorg.nl
 Wat is dagbehandeling in een verpleeghuis maar wonen in een verzorgingshuis 
Als men wel enige verpleeghuiszorg nodig heeft, maar nog thuis kunt wonen, heeft het verpleeghuis de zogenaamde afdelingen 'dagbehandeling'. Dagbehandeling houdt in dat men dagelijks of enkele dagen per week thuis opgehaald wordt en aan het eind van de middag na behandeling in het verpleeghuis weer thuisgebracht wordt. Overdag worden verschillende therapieën en groeps- en/ of individuele activiteiten aangeboden. De dagbehandeling is erop gericht de lichamelijke en/ of geestelijke conditie te handhaven of te verbeteren, waardoor men (met meer of minder hulp) thuis kunt blijven wonen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de deskundigheid die het verpleeghuis biedt.  
Verder worden door dagbehandeling ook de familieleden of verzorgers in de thuissituatie ontlast..