Wat is dagopvang in het  
verzorgingshuis
Onderdeel van www.ziekenverzorgende.nl
Alles over zorg


Lees ook de weblog van  
ziekenverzorgende.nl op 
www.manindezorg.nl
 Wat is dagopvang in het verzorgingshuis 
Dagopvang is een aanbod van georganiseerde activiteiten en de mogelijkheid om gebruik te maken van diverse faciliteiten van het verzorgingshuis. Het biedt zelfstandig wonende ouderen ondersteuning, stimuleert de zelfstandigheid en bevordert de zelfredzaamheid. De opvang is bedoeld om, als u om verschillende redenen (ziekte, een handicap of eenzaamheid) daartoe niet in de gelegenheid bent, sociale contacten te onderhouden. Ook wordt de partner of de familie, waar soms een groot beroep op wordt gedaan, op deze wijze ontlast.