Wat is een clientenraad
Onderdeel van www.ziekenverzorgende.nl
Alles over zorg


Lees ook de weblog van  
ziekenverzorgende.nl op 
www.manindezorg.nl
 Wat is een clientenraad 
Deze raad komt op voor de belangen van bewoners van de instelling. Een cliëntenraad heeft op grond van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen invloed op de gang van zaken in de instelling. Een cliëntenraad adviseert de directie over onderwerpen als de gewenste voorzieningen, benoeming van artsen, huisregels en klachtenprocedures. Bewoners of familieleden van de bewoner kunnen zich verkiesbaar stellen voor de cliëntenraad van de instelling.