Wat is een zorgkantoor
Onderdeel van www.ziekenverzorgende.nl
Alles over zorg


Lees ook de weblog van  
ziekenverzorgende.nl op 
www.manindezorg.nl
 Wat is een zorgkantoor 
Uitvoeringsorganisatie die voor een bepaalde regio AWBZ taken uitvoert namens de uitvoeringsorganen AWBZ. Het zorgkantoor is verantwoordelijk voor een doelmatige besteding van de beschikbare middelen, die nodig zijn voor directe zorgverlening. Het zorgkantoor kent eveneens het persoonsgebonden budget (PGB) toe.