Wat is een zorgvisie
Onderdeel van www.ziekenverzorgende.nl
Alles over zorg


Lees ook de weblog van  
ziekenverzorgende.nl op 
www.manindezorg.nl
 Wat is een zorgvisie 
Dit zijn de uitgangspunten die een instelling hanteert bij de zorgverlening. Deze uitgangspunten zijn bepalend voor de woon- en leefsfeer en voor de omgang van het personeel met de bewoner en familie en naasten.