Wat is extramurale verzorgingshuiszorg 
(verzorgingshuiszorg thuis)
Onderdeel van www.ziekenverzorgende.nl
Alles over zorg


Lees ook de weblog van  
ziekenverzorgende.nl op 
www.manindezorg.nl
 Wat is extramurale verzorgingshuiszorg (verzorgingshuiszorg thuis) 
De meeste verzorgingshuizen bieden, eventueel in samenwerking met de thuiszorg, de mogelijkheid voor specifieke verzorgingshuiszorg in de thuissituatie. Verzorgingshuiszorg op locatie wordt meestal geboden in situaties waarbij de zorg maar tijdelijk nodig is of ter overbrugging van de wachtlijst van het verzorgingshuis. Extramurale verzorgingshuiszorg kan ook geboden worden om opname in een verzorgingshuis uit te stellen of ervoor te zorgen dat opname in een verzorgingshuis niet nodig is.  
Informatie over extramurale verzorgingshuiszorg kunt u onder andere krijgen bij het Regionaal Indicatie Orgaan en de zorgloketten.