Wat is groepsverzorging in een 
verzorgingshuis
Onderdeel van www.ziekenverzorgende.nl
Alles over zorg


Lees ook de weblog van  
ziekenverzorgende.nl op 
www.manindezorg.nl
 Wat is groepsverzorging in een verzorgingshuis 
Ouderen met oriëntatie- en geheugenproblemen, die meer ondersteuning en begeleiding nodig hebben, kunnen deelnemen aan de groepsverzorging. Bij de groepsverzorging worden activiteiten aangeboden die aansluiten bij de persoonlijke interesses en mogelijkheden. Men kan er als deelnemer veiligheid en gezelligheid vinden. Het helpt de persoon langer zelfstandig in zijn appartement te blijven wonen, waardoor overplaatsing naar een verpleeghuis kan worden uitgesteld of zelfs voorkomen..