Wat is permanent verblijf in een 
verzorgingshuis
Onderdeel van www.ziekenverzorgende.nl
Alles over zorg


Lees ook de weblog van  
ziekenverzorgende.nl op 
www.manindezorg.nl
 Wat is permanent verblijf in een verzorgingshuis 
Wanneer men blijvend verzorgd moet worden, kan men permanent verhuizen naar een verzorgingshuis. Het verzorgingshuis wordt dan 'thuis' en men krijgt dagelijks de zorg die men nodig heeft. De kern van het geïntegreerde aanbod van zorg is het overnemen van de regie wanneer dit nodig is. Om in aanmerking te komen voor een verzorgingshuis heeft men een indicatie van het Regionaal Indicatie Orgaan (RIO) nodig.