Wat zijn zorgwoningen
Onderdeel van www.ziekenverzorgende.nl
Alles over zorg


Lees ook de weblog van  
ziekenverzorgende.nl op 
www.manindezorg.nl
 Wat zijn zorgwoningen 
De zorgwoningen (in- en aanleunwoningen) zijn gelegen naast, of in de nabijheid van het zorgcentrum. Zij zijn bestemd voor ouderen die zo lang mogelijk zelfstandig willen blijven wonen. De oudere bewoners kunnen, indien noodzakelijk, een beroep doen op ondersteuning vanuit het zorgcentrum. Het kan bijvoorbeeld gaan om alarmering in noodsituaties, maar ook om het gebruik van alle diensten die het zorgcentrum biedt.