Welke zorg bied men in het  
verzorgingshuis
Onderdeel van www.ziekenverzorgende.nl
Alles over zorg


Lees ook de weblog van  
ziekenverzorgende.nl op 
www.manindezorg.nl
 Welke zorg bied men in het verzorgingshuis 
In het verzorgingshuis kan men terecht voor huisvesting, verzorging en niet-complexe verpleging. Hiermee wordt bedoeld dat aanspraak gemaakt kan worden op relatief eenvoudige zorg. Bewoners worden geholpen met de dingen die ze zelf niet meer kunnen, zoals het wassen, aankleden, eten, naar het toilet gaan en naar bed gaan. De zorgbehoefte komt dan met name voort uit een afnemend vermogen tot zelfstandig functioneren, gecombineerd met lichte gezondheidsproblemen.