Wie beslist als de zorgvrager voor  
het verzorgingshuis dat zelf niet kan
Onderdeel van www.ziekenverzorgende.nl
Alles over zorg


Lees ook de weblog van  
ziekenverzorgende.nl op 
www.manindezorg.nl
 Wie beslist als de zorgvrager voor het verzorgingshuis dat zelf niet kan 
Er zijn bewoners of bezoekers van de dagverzorging die niet meer voor zichzelf kunnen beslissen. Deze mensen kunnen dus niet zelf instemmen met hun behandeling of verzorging. Een vertegenwoordiger van de bewoner of bezoeker van de dagverzorging treedt dan als belangenbehartiger op. De vertegenwoordiger neemt beslissingen over de verzorging. Meestal is dat de echtgenoot of partner of een andere naaste. Er kan slechts één persoon als vertegenwoordiger optreden. Het is wel mogelijk dat iemand anders bijvoorbeeld de financiële belangen behartigt.  
Soms is het moeilijk om een vertegenwoordiger te vinden. Bijvoorbeeld omdat de bewoner of bezoeker van de dagverzorging geen directe familie heeft of omdat de familie het onderling oneens is. Dan kan mentorschap een oplossing bieden. De kantonrechter kan op verzoek een mentor benoemen, bijvoorbeeld een goede vriend of een buurman. Een mentor is de vertegenwoordiger bij beslissingen over de verzorging. Een mentor beslist niet over financiële zaken. Om ook financiële zaken te kunnen laten regelen door een vertegenwoordiger is het nodig dat de rechter een bewindvoerder of een curator benoemt..