Tips over wanneer u een cv gebruikt
Onderdeel van www.ziekenverzorgende.nl
Alles over zorg


Lees ook de weblog van  
ziekenverzorgende.nl op 
www.manindezorg.nl
Tips over wanneer u een cv gebruikt 
Bij alle soorten sollicitatiebrieven: gerichte, open, of e-mail;  
Bij netwerkcontacten. In uw CV beschrijft u uw gewenste functie(s);  
Als voorbereiding op het sollicitatiegesprek;  
Als geheugensteun bij telefoongesprekken;  
Voor opname op vacaturesites op internet;  
Bij het invullen van sollicitatieformulieren op internet.  

Wat staat er in een CV?  
Persoonsgegevens  Naam, adres, telefoon, e-mail, geboortedatum en -plaats.  
Werkervaring  Beschrijf van uw taken, verantwoordelijkheden, vaardigheden, resultaten, accounts en opdrachten.  
Opleidingen/Cursussen  Vermeld diploma's en certificaten. Noem ook modules en cursusonderdelen.  
Andere onderwerpen  Dit kunnen zijn: persoonskenmerken, functieschets (bij open sollicitaties) en netwerkcontacten, scripties en/of publicaties, hobby's, vrijetijdsbesteding.  

Stijltips  
Wees zuinig met afkortingen.  
Gebruik geen vaktaal.  
Noem concrete aantallen, cijfers en bedragen.  
uitstroom 75 %  
leidinggeven aan 40 medewerkers  
verantwoordelijk voor omzetstijging van ? 50.000,-  
Benoem uw bijdrage aan een groepsresultaat.  
Gebruik telegramstijl. Een CV is geen sollicitatiebrief.  
Overige tips  

Maak een CV niet langer dan één of twee A4'tjes.  
Zorg dat er geen schrijf- en spelfouten in staan.  
Type het CV.  
Zorg dat jaartallen op elkaar aansluiten.  
Voeg bij een open sollicitatie een profielschets van uzelf toe.