Tips voor een gerichte sollicitatiebrief
Onderdeel van www.ziekenverzorgende.nl
Alles over zorg


Lees ook de weblog van  
ziekenverzorgende.nl op 
www.manindezorg.nl
 Tips voor een gerichte sollicitatiebrief 
Op een vacature kunt u gericht reageren. Lees hier de tips voor een gerichte sollicitatiebrief.  

Samenhang tussen brief en CV  In de brief komen uw verkooppunten en uw motivatie aan bod. Harde gegevens zoals jaartallen, werkgever, werkervaring en opleiding zet u in het CV. Een sollicitatiebrief kan niet zonder een CV gelezen worden.  
Schrijven of typen?  Een getypte brief is beter te lezen. Maar soms vraagt een werkgever in de advertentie om een handgeschreven brief.  
Aanhef  Staat er geen naam vermeld in de advertentie? Bel dan op en vraag aan wie u de brief moet richten. Anders schrijft u Geachte mevrouw/heer,  
Openingszin  Wilt u een originele openingszin? Dat is goed, maar wel tijdrovend. Verwijs naar de persoon van wie u informatie hebt gekregen.  
Naar aanleiding van uw advertentie in de ...krant van 28 oktober jongstleden solliciteer ik naar de functie van administratief medewerker. Mijn belangstelling voor de functie is nog groter geworden door de informatie die de heer Jansen mij op 2 november telefonisch verstrekt heeft.  

Geef in de slotzin aan dat u brief en CV in een persoonlijk gesprek nader wilt toelichten.  
Hiermee meen ik u te hebben overtuigd van mijn ervaring, capaciteiten en persoonlijke eigenschappen voor de functie. Graag kom ik dit in een persoonlijk gesprek nader toelichten.  

Eindig de brief met Hoogachtend, of Met vriendelijke groet. Wat u kiest, is afhankelijk van het bedrijf. Hoogachtend is formeler.  
Indeling  Het is gebruikelijk een rechte linkerkantlijn te maken en rechts te rafelen. Maak alinea's - tekstblokken - met daartussen een witregel. Per alinea beschrijft u 1 onderwerp.  
Lengte  Eén A-viertje is voldoende! Gebruikt u toch meer dan één blad, zet dan op het vervolgvel blad 2 , uw naam en het vacaturenummer.  
Positief formuleren  Laat uw sterke kanten en motivatie voor de functie goed uitkomen.. Positief is In deze baan trekt mij zowel het zelfstandig werken aan als het omgaan met mensen.  
Lengte zinnen en onderwerp  Korte zinnen brengen vaart in uw brief. Eén onderwerp per zin. Breng uw boodschap heel direct over. Bijvoorbeeld: Ik heb het afgelopen jaar de leiding gehad over 5 projecten. Als het nodig was, schakelde ik voor hulp anderen in.  
Ik  zal vaak in de brief staan. Zorg voor wat afwisseling. Ik ben verantwoordelijk voor ..., kunt u bijvoorbeeld ook schrijven als Ook is het mijn verantwoordelijkheid   
Bijlagen vermelden  Bijlagen vermeldt u onderaan de brief: Bijlage: curriculum vitae .  
Verzorging: nieten, ondertekenen, versturen Gebruik liever geen nietjes voor uw brief en CV. Vergeet de brief niet te ondertekenen. Verstuur de brief op tijd.  
Enveloppe Gebruikelijk is een bankenveloppe van 22 bij 11 cm. Vouw de brief in drieën met de tekst naar binnen. In de linker bovenhoek van de enveloppe noteert u het vacaturenummer.  
Controle  Voer een laatste controle uit. Roep er ook iemand anders bij, want twee zien meer dan één. Let op taalfouten en maak een kopie.