Voorbeeld voor een basis cv
Onderdeel van www.ziekenverzorgende.nl
Alles over zorg


Lees ook de weblog van  
ziekenverzorgende.nl op 
www.manindezorg.nl
 Voorbeeld voor een basis cv 
Dit basis cv stuurt u niet op. Het is het meest uitgebreide CV dat u kunt bedenken, een soort archief. Afhankelijk van de baan waarop u solliciteert, gebruikt u stukjes uit het basis-CV om CV's die u gaat opsturen elke keer op maat te maken.  
gebruik dus delen die u kunt gebruiken voor uw cv in de sollicitatiebrief.  

Model basis-CV  

Personalia  
Naam  
Adres  
Telefoon en e-mail (privé en werk)  
Geboortedatum en -plaats  
Eventueel  

Geslacht  
Nationaliteit  
Burgerlijke staat  
Religie  
Kinderen  
Sofinummer  
   
Opleidingen  
Per opleiding  
Richting  
Specialisatie  
Vakken  
Werkstuk, scriptie  
Niveau  
Instituut  
Diploma, certificaat  
   
Werkervaring, stage, vrijwilligerswerk  
Functie en organisatie; omvang en soort  
Taken  
Verantwoordelijkheden, eigen aandeel binnen teamwerk  
Resultaten  
   
Vaardigheden - Beschrijf kort wat u goed kunt  
Kennis  
Automatisering  
Talen  
Motoren en machines  
Bouwconstructies  
Kwaliteitsnormeringssystemen  
Persoonskenmerken:  
Doorzettingsvermogen, organisatietalent, humor  
Ondernemend, ambitieus, nauwkeurig; vriendelijk  
   
Hobby en vrije tijdsbesteding  
Bijvoorbeeld: voorleesmoeder, leider en coach basketbalteam, bestuurslid buurtvereniging  
   
Overige zaken  
Rijbewijs en bezit auto  
Publicaties  
Militaire dienst: rang, onderdeel, taken  
Mobiliteit: bereid te reizen; bereid te verhuizen  
Lidmaatschappen  
EHBO  
   
Referenties  
Vraag de mensen wel zelf of zij als referent, iemand die informatie over u kan geven, op willen treden.  
Vermeld de functie van de referent en welke werkrelatie u met deze persoon hebt.  
   
Doelstellingen  
Bijvoorbeeld: gewenste functie (te gebruiken bij open sollicitaties en netwerken).