Preventierichtlijnen hiv/aids
Onderdeel van www.ziekenverzorgende.nl
Alles over zorg


Lees ook de weblog van  
ziekenverzorgende.nl op 
www.manindezorg.nl
 Preventierichtlijnen hiv/aids 
Algemeen :  
Kerngedachte bij het voorkomen van overdracht van het HIV is het vermijden van contact van huid en slijmvliezen met bloed of met bloedbevattende vochten. Dit moet verwezenlijkt worden door het nemen van voorzorgsmaatregelen die altijd en overal moeten toegepast worden.  
  
Hygiëne :  
Wondverzorging :  
Het is belangrijk dat een bloedende of vochtige wonde goed omtsmet wordt met een degelijk ontsmettingsmiddel. Bij de apotheek zijn goede, niet prikkende ontsmettingsmiddelen te koop, let echter steeds op de vervaldatum. Na het ontsmetten en reinigen van de wonde moet deze steeds goed afgedekt worden met voldoende verband (eventueel waterdicht afdekken) zodat er geen bloed door het verband kan komen. Indien je zelf een open wonde hebt, is het aangeraden om handschoenen te dragen.  

Handhygiëne :  
Goede, eenvoudige handhygiëne is essentieel. Dit betekent zorgvuldig de handen wassen met water en zeep na elk contact met lichaamsvochten (speeksel, tranen, neusvocht, urine, stoelgang, bloed, etter). Deze eenvoudige handhygiëne moet toegepast worden in alle omstandigheden, voor het verzorgen van alle kinderen, al of niet besmet door HIV.  

Handschoenen :  
Wanneer uw huid beschadigd is door eczeem, wonden of infecties is het aangeraden om wegwerp-handschoenen te dragen bij het verzorgen van kinderen. Dit betekent dat alle apotheken van scholen, kinderkribben, jeugdbewegingen, sportklubs, wegwerpbare handschoenen moeten bevatten. In volgende omstandigheden moeten handschoenen gedragen worden : het verzorgen van wonden, het verzorgen van huidinfecties, het veranderen van pampers bij bloederige diarree, het verzorgen van een bloedneus. Handschoenen moeten niet gedragen worden voor het voeden van kinderen, het luierverversen, het wassen van kinderen, mond- of neussecreties proper vegen.  

Speelgoed :  
Kinderen onder de 3 jaar hebben de neiging om alle voorwerpen in hun mond te steken. Uitwisseling van speelgoed is de regel. Speelgoed dat door kinderen in de mond wordt gestoken, dient regelmatig gewassen te worden met warm water en zeep. Men moet zoveel mogelijk voorkomen dat in de mond gestoken speelgoed uitgewisseld wordt tussen kinderen, alhoewel overdracht van HIV langs deze weg niet beschreven is. Andere microben kunnen langs deze weg wel overgedragen worden.  

Tandenborstel :  
Uitwisselen van tandenborstel zou voorkomen moeten worden alhoewel het nooit is aangetoond dat HIV langs deze weg is overgedragen  

Toilet, bad of lavabo :  
Reininging kan gebeuren met gewone huishoudelijke schoonmaakmiddelen  

Vloeren en oppervlakten :  
Die verontreinigd werden door bloed of vochten die bloed bevatten moeten onmiddellijk gereinigd worden met een ontsmettingsmiddel (b.v. bleekwater). Hetzelfde moet gebeuren met voorwerpen die door bloed verontreinigd worden. Deze reiniging kan best gebeuren met handschoenen.  

Voeding :  
Zuigflessen en spenen kunnen gesteriliseerd worden op de normale manier eetgerei kan afgewassen worden met warm water en een vaatwasmiddel wanneer het kind braakt, kan braaksel gewoon weggewassen worden met water en zeep  

School, kribbe, speelterreinen :  
Wanneer de gezondheidstoestand van het kind het toelaat, kunnen HIV besmette kinderen, zoals alle andere kinderen, toegelaten worden tot scholen, kribben en speelterreinen personen die op de hoogte zijn van de diagnose van HIV bij een kind worden verondersteld de regels van het medisch geheim strikt te volgen  welke personen op de hoogte gebracht moeten worden voor de verzorging van de patiënt zal individueel bepaald worden in overleg tussen ouders, arts en zorgverleners. Er is momenteel geen wettelijke verplichting om de diagnose te melden.  

Sport :  
Oudere kinderen mogen sport beoefenen. Nochtans zou men moeten afraden dat HIV besmette kinderen bepaalde gevechtssporten zouden beoefenen die gepaard gaan met verhoogde kans op bloedingen (b.v. boksen) er is geen besmettingsgevaar om in hetzelfde zwembad te zwemmen als HIV besmette kinderen. Wanneer hun gezondheidstoestand het toelaat mogen HIV+ kinderen normaal gaan zwemmen.