overige foto's  
Bloedsuiker apparaat de  
Accu chek sensor bulk meter 
Onderdeel van www.ziekenverzorgende.nl
Alles over zorg
  
  Lees ook de weblog van  
ziekenverzorgende.nl op 
www.manindezorg.nl

Bloedsuiker apparaat de Accu chek sensor bulk meter   

Productomschrijving   
Accutrend Sensor bulk meter  

Wie wil het niet: een meetsysteem dat gemak, comfort en zekerheid met elkaar combineert. Dit door de ideale combinatie van de Accutrend® Sensor met de Accu-trend® Sensor Comfort strip. De Accutrend® Sensor is eenvoudig in gebruik. Zodra u de strip in de meter doet, gaat de meter automatisch aan. Na het aanbrengen van een klein druppeltje bloed (4 microliter) heeft u het resultaat binnen 26 seconden. Door het gebruik van extra dikke cijfers in het afleesscherm duidelijk leesbaar. Daarnaast heeft de Accutrend® Sensor een geheugen voor 100 waarden met datum en tijd. Kortom: een optimale combinatie van gemak, comfort en zekerheid!  

Inhoud van het pakket:  
- Accutrend® Sensor meter nr2138956  
- Beschermhouder  
- Gebruiksaanwijzing  
- 2 AAA batterijen  

Handleiding   
Korte handleiding Accutrend Sensor bulk bloedglucosemeter  
Voor de bloedglucose bepaling met Accutrend glucose. Met een geheugen voor 100 meetresultaten. Met beschermhouder, gebruiksaanwijzing en twee batterijen.  
Deze gebruiksaanwijzing helpt u op weg bij het meten met de Accutrend Sensor. Indien u de Accutrend Sensor voor het eerst gebruikt, dient u eerst de uitgebreide gebruiksaanwijzing te lezen.   
  
  
Afleesvenster: toont de bloedglucosewaarde, informatie en opgeslagen meetwaarden.  
Geheugen oproepknop: om de maximaal 100 opgeslagen meetwaarden op te roepen.  
Inschakelknop: om in en uit te schakelen.  
Teststrookgeleider: voor het invoeren van de teststrook.  
  
Code Chip: om de meter te coderen. Bij iedere teststrokenflacon zit een Code Chip.  
Batterijopening: voor het verwisselen van de batterijen het deksel wegschuiven.  
Opening voor de CodeChip: de Code Chip hier invoeren.  
De Accutrend Sensor Glucose teststrook  
  
Gele testveld: breng geen bloed op de bovenkant van het teststrookje aan.  
Vóór het aanbrengen van het bloed - dit vlak dient volledig geel te zijn.  
Ná het aanbrengen van het bloed - de bloeddruppel dient dit vlak volledig te bestrijken.  
Opmerking: Men kan het strookje overal aanraken zonder dat het bepalen van de glucosewaarde daardoor wordt beïnvloed.  
Comfort Curve: breng de bloeddruppel hier, aan de rand van het strookje, aan.  
Elektroden: de teststrook met de elektroden aan de bovenzijde, in de richting van de meter in de teststrookgeleider invoeren.  

Inleiding  
Met de aankoop van deze Accutrend Sensor heeft u een bloedglucosemeter waarmee met de Accutrend Sensor Glucose teststroken gemakkelijk en eenvoudig uw bloedglucose kan worden bepaald. Het meetbereik ligt tussen 0.6 mmol/l en 33.3 mmol/l of 10 mg/dL en 600 mg/dL.  
De Accutrend Sensor Glucose teststrook is een bioSensor. De bloedglucosewaarde wordt met de Accutrend Sensor bi-amperometrisch bepaald. Dit betekent dat de electronenstroom tussen een meet-en een referentie-elektrode wordt gemeten.  
Op de Accutrend Sensor Glucose teststroken vindt bij de bepaling van de bloedglucose geen kleurreactie plaats.  

Om nauwkeurige bloedglucosebepalingen te doen dient een aantal belangrijke regels in acht te worden genomen. Leest u de gebruiksaanwijzing goed door voordat u de meter in gebruik neemt. De bediening kan eerst met een teststrook en controlevloeistoffen worden geoefend. U zult verrast zijn, hoe eenvoudig de bloedglucosebepaling met de Accutrend Sensor is.  

De Accutrend Sensor mag uitsluitend gebruikt worden in combinatie met de Accutrend Sensor Comfort Glucose teststroken of Accutrend Sensor Glucose teststroken, die beide speciaal voor dit systeem ontwikkeld zijn.   

Accutrend Sensor Comfort Glucose en Accutrend Sensor Glucose zijn in de volgende verpakkingsvorm verkrijgbaar:  
50 Accutrend Sensor Comfort Glucose teststroken of 50 Accutrend Sensor Glucose teststroken.  

Ter controle van het systeem gebruikt u uitsluitend Accutrend Sensor Comfort Control L1 en L2   
controle-vloeistoffen of Accutrend Sensor Control L1 en L2 Control-vloeistoffen: 2 x 4 ml druppelflesjes; één met een hoge en één met een lage glucoseconcentratie.  

Als prikapparaat adviseren wij de Softclix® II en de daarbij behorende Softclix® II lancetten. Deze zijn in de volgende verpakkingsvorm(en) verkrijgbaar:  
* 25 Softclix® II lancetten  
* 200 Softclix® II lancetten  

Productspecificaties  
Meetprincipe:  
Bi-amperometrische bioSensor voor de bepaling van glucose in vers capillair, arterieel, veneus of neonataal volbloed met Accutrend Sensor Glucose en Accutrend Sensor Comfort Glucose  
Referentiemethode:  
Hexokinase in volbloed met onteiwitting van het monster  
Meetbereik:  
Lees de bijsluiter bij uw teststrookverpakking voor nadere informatie  
Geheugen:  
100 waarden met tijd en datum  
Bloedvolume:   
Lees de bijsluiter bij uw teststrookverpakking voor nadere informatie  
Gewicht:   
60 Gram, zonder batterijen  
Afmetingen:  
90.4 x 16.7 x 59.5 mm  
Temperatuurbereik:   
Lees de bijsluiter bij uw teststrookverpakking voor nadere informatie  
Relatieve luchtvochtigheid:   
Lees de bijsluiter bij uw teststrookverpakking voor nadere informatie  
Afleesvenster:  
LCD display  
Stroomvoorziening:  
Twee 1 ,5 volt alkalische (AAA) batterijen (type LR03)  
Levensduur batterijen: > 1000 bepalingen  
Data-uitgang: Multiplexed TTL UART  
Voorwaarden voor opslag:  
- Meter: Lees de bijsluiter bij uw teststrookverpakking voor nadere informatie.  
- Teststroken: Lees de bijsluiter bij uw teststrookverpakking voor nadere informatie  
Inrichting: Handbediening  
Beschermingsklasse:  III  
Werkwijze: Ononderbroken werking  
Bloedglucosebepaling met de Accutrend Sensor (Comfort) Glucose Teststrook  
  
Uitvoering  
Handen met warm water en zeep wassen. Goed afspoelen en drogen. Ingeval er alcohol wordt gebruikt voor desinfectie dient de vinger voor de test volledig droog te zijn. De bloeddruppel vormt zich gemakkelijker wanneer de vingers warm zijn.  

De Softclix® II klaarmaken zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing.  

Een nieuwe teststrook uit de flacon nemen en deze direct weer sluiten.  

Binnen 30 seconden dient de teststrook met het gele testveld aan de bovenzijde zover mogelijk in de teststrokengeleider te worden ingevoerd. Het testveld blijft buiten de meter.    
  
De meter schakelt automatisch aan.  
  
Bij het knipperen van het symbool van de bloeddruppel, kan met de uitvoering van de meting worden begonnen.  
  
bloeddruppel opbrengen   
Accutrend Sensor Comfort Glucose Teststrook  
  
Prik een bloeddruppel. Gebruik hiervoor de Softclix II. Prik niet in het topje maar aan de zijkant van uw vinger. Om de test uit te voeren, dient u een kleine bloeddruppel te prikken die op uw vinger blijft liggen.  

Breng uw vinger naar de zijkant van de teststrook en laat het testveld de bloeddruppel opzuigen tot het gehele testveld gevuld is. Breng uw vinger en de teststrook samen op een voor u gemakkelijke manier.  

  
  
U kunt de meter in de hand nemen en de zijkant van de teststrook naar de bloeddruppel op uw vinger brengen. Het bloed wordt automatisch door de teststrook opgezogen.  

Houd uw vinger tegen de uitsparing aan de zijkant van de teststrook tot het gele testveld volledig met bloed gevuld is.  

Leg de bloeddruppel niet boven op het testveld.  

Een hangende bloeddruppel in een keer op het gele testveld aanbrengen, zodat het gehele testveld bedekt wordt.  
U mag het testveld aanraken.  

Breng een druppel bloed op het testveld aan. Daarbij mag de strip aangeraakt worden. Zorg dat het testveld geheel gevuld is met bloed. Uitsmeren is niet toegestaan.   

Belangrijk: Indien het gele testveld nog gedeeltelijk zichtbaar is na het opzuigen van de eerste bloeddruppel, dan mag binnen 15 seconden een tweede bloeddruppel opgezogen worden. Indien er meer dan 15 seconden zijn verstreken na het opzuigen van de eerste bloeddruppel, dan kan het resultaat afwijken en dient de meting met een nieuwe teststrook te worden herhaald.  

Zodra de bloeddruppel correct op het testveld is aangebracht, verschijnt in het afleesvenster een blokje dat beweegt zolang de meting duurt.  

Het resultaat in het afleesvenster weergegeven.  

Deze waarde wordt automatisch in het geheugen opgeslagen. Wij adviseren de waarden tevens in het diabetesdagboek te noteren.  
  
Indien "Hl" op het afleesvenster staat is het mogelijk dat uw bloedglucosewaarde boven de hoogste waarde van de begrenzingen van de meter en stroken ligt (lees de bijsluiter bij uw teststrookverpakking voor nadere informatie).  

Indien "LO" op het afleesvenster staat is het mogelijk dat uw bloedglucosewaarde onder de laagste waarde van de begrenzingen van de meter en stroken ligt (lees de bijsluiter bij uw teststrookverpakking voor nadere informatie).  

Komen dergelijke extreme resultaten niet overeen met uw gevoel, dan is een tweede meting ter bevestiging van het resultaat aan te bevelen. Verandert het resultaat hierdoor niet, stelt u zich dan direct in verbinding met uw arts.   

De teststrook uit de meter nemen en weggooien. Na uitname van de gebruikte teststrook knippert het teststrokensymbool ten teken dat de meterklaar is voor een nieuwe teststrook. Schakel de meter uit indien u niet opnieuw wilt testen.  

De lancet weggooien volgens gebruiksaanwijzing. 

 
 
een ziekenverzorgende verteld vanuit de practijk in normale begrijpelijke taal hoe het verpleeghuis er van binnen uitziet met welke materialen er mee word gewerkt en toegepast zorg van somatische en psychogeriatrische patienten tevens via deze site toegang tot honderden links fotos antwoorden vragen homepages en patienten informatie een zeer goede site voor wie in het verpleeghuis verzorgingshuis bejaardenhuis wonen en werken informatief voor aankomende zieken verzorgenden ziekenverzorgende practijk verpleeghuis verzorgingshuis bejaardenhuis materialen zorg somatische psychogeriatrische patienten site fotos antwoorden vragen homepages patienten informatie site zorg wonen werken informatie zieken verzorgenden foto gallery