beroepen in het verpleeghuis 
de activiteitenbegeleider
Onderdeel van www.ziekenverzorgende.nl
Alles over zorg


Lees ook de weblog van  
ziekenverzorgende.nl op 
www.manindezorg.nl
 De activiteitenbegeleider  
Organiseert passende activiteiten waardoor patiënten of bewoners (bijvoorbeeld ouderen, lichamelijk en verstandelijk gehandicapten, psychiatrische patiënten, gedetineerden en ziekenhuispatiënten) hun dag op een zinvolle manier kunnen invullen. Voorbeelden van werkzaamheden: ontwikkelt nieuwe activiteiten, stimuleert de zelfredzaamheid, observeert de uitvoering van activiteiten en rapporteert hierover, koopt materialen in voor activiteiten en beheert en onderhoudt de werkruimte.  

De werkzaamheden  
Als activiteitenbegeleider werkt u met mensen van verschillende leeftijden. Omdat ze op lichamelijk, verstandelijk of sociaal gebied problemen ondervinden, hebben ze behoefte aan hulp om hun dag zinvol te kunnen besteden. Het begeleiden van deze mensen gebeurt zowel in groepsverband als op individuele basis. U leert hen hoe ze zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren. Meestal werkt u samen met vakgenoten en collega's uit andere disciplines.  

Activiteitenbegeleiding vindt plaats in ziekenhuizen en verpleeghuizen, maar ook in gevangenissen, psychiatrische instellingen en instellingen voor gehandicapten en ouderen. In overleg met de betrokken patiënten, cliënten en collega's stelt u activiteitenplannen op. Daarbij houdt u zo veel mogelijk rekening met de individuele mogelijkheden van elke patiënt of cliënt. In veel gevallen is uw werk gericht op het aanleren van basisvaardigheden waardoor de zelfredzaamheid van de mensen wordt vergroot. Daarnaast bent u bezig met ontspannende, creatieve en vormende activiteiten als handwerken, kleien, schilderen, spelletjes doen en muziek maken. Tijdens de activiteiten biedt u structuur en ondersteuning. U kijkt en luistert goed en als u iets opvalt, doet u daarover verslag aan uw leidinggevende. Tijdens teambesprekingen vertelt u hoe het gaat met bepaalde patiënten of cliënten en overlegt u hoe de geboden zorg goed op elkaar kan worden afgestemd.  

De vereiste capaciteiten  
- creativiteit en handigheid (bij het verzinnen en uitvoeren van steeds weer nieuwe activiteiten)  
- observatievermogen  
- inlevingsvermogen (om een inschatting te maken van de meest geschikte activiteiten)  
- sterke persoonlijkheid (andermans problemen goed kunnen hanteren)  
- communicatieve en contactuele vaardigheden  
- mondelinge en schriftelijke vaardigheden (bij het schrijven, presenteren en bespreken van behandelplannen en verslagen)