beroepen in het verpleeghuis 
de geestelijk verzorger
Onderdeel van www.ziekenverzorgende.nl
Alles over zorg


Lees ook de weblog van  
ziekenverzorgende.nl op 
www.manindezorg.nl
 De geestelijk verzorger  
Helpt mensen met vragen op het gebied van levensbeschouwing, bijvoorbeeld bij sterfgevallen of problemen in het dagelijks leven. Werkt meestal vanuit de eigen levensbeschouwing (religieus, humanistisch enzovoort). Voorbeelden van werkzaamheden: overleggen met andere hulpverleners (huisartsen, maatschappelijk werkers), themadagen en gespreksavonden organiseren over bijvoorbeeld reïncarnatie, samenlevingsvormen of stervensbegeleiding, mensen doorverwijzen naar gespecialiseerde instanties, huisbezoeken afleggen, preken op kerkdiensten.  

Werkzaamheden  
Als geestelijk verzorger helpt u mensen met hun vragen over geloof en leven. Veel van die levensvragen komen naar voren op hoogte- en dieptepunten van het bestaan: bij de geboorte van een kind, bij het overlijden van een geliefde of bij allerlei problemen in het leven van alledag. Afhankelijk van uw eigen levensvisie praat u in uw werk wel of niet over God en de kerk. Een humanistisch raadsman praat bijvoorbeeld niet vanuit een religieuze invalshoek, terwijl een predikant, priester en imam dat wel doen. U voert uw werk zelfstandig uit en bepaalt zelf hoe u iemand het beste verder kunt helpen. In sommige gevallen voert u wel regelmatig overleg met andere hulpverleners, zoals huisartsen en maatschappelijk werkers.  

U gaat om zeer verschillende mensen en u krijgt te maken met allerlei problemen. Allereerst praat u met de mensen die een beroep op u doen en bij u langskomen. Als dat nodig is, verwijst u hen door naar een specialist, zoals een maatschappelijk werker of een psychiater. Wanneer u merkt of hoort dat iemand een probleem heeft, neemt u soms zelf contact op. U gaat dan meestal thuis bij iemand langs om te praten.  
Verder organiseert u themadagen en gespreksavonden over onderwerpen die iets met levensbeschouwing of godsdienst te maken hebben, zoals reïncarnatie, samenlevingsvormen of stervensbegeleiding. U denkt met mensen na over de zin van het menselijk bestaan en de plaats van het geloof daarin.  
Dat doet u ook tijdens kerkdiensten of vieringen. U bedenkt dan geschikte rituelen, waarin mensen hun problemen, emoties of ervaringen een andere plek kunnen geven. U bereidt deze bijeenkomsten zelf voor door het schrijven van een preek of toespraak en door het uitzoeken van geschikte muziek, teksten en liederen.  

De vereiste capaciteiten  
- communicatieve en contactuele capaciteiten  
- mondelinge en schriftelijke vaardigheden (bij het schrijven en houden van preken en/of toespraken)  
- inlevingsvermogen en gevoel voor levensvragen (goed zelfbeeld hebben, daarom ook goed naar anderen kunnen luisterArbeidsomstandigheden  
U werkt op verschillende plaatsen: in uw spreekkamer of studeerkamer, in een leslokaal of kerkruimte, of bij mensen thuis. U bent in dienst van een kerkgenootschap of van het Humanistisch Verbond. U kunt dit werk ook doen in dienst van ziekenhuizen, het leger, gevangenissen, verpleeghuizen en andere zorginstellingen. U werkt vaak op momenten dat anderen vrij zijn, zoals zondagmorgen of met Pasen of Kerstmis.