beroepen in het verpleeghuis 
de logopedist 
Onderdeel van www.ziekenverzorgende.nl
Alles over zorg


Lees ook de weblog van  
ziekenverzorgende.nl op 
www.manindezorg.nl
 De logopedist  
Behandelt mensen met stem-, spraak-, taal- en gehoorstoornissen. Voorbeelden van werkzaamheden: neemt tests af om de aard en oorzaak van een stoornis vast te stellen, ontwerpt behandelplannen en voert deze uit (bijvoorbeeld stotteraars spreektechnieken leren en de uitspraak van mensen met een gehoorstoornis verbeteren), traint en adviseert mensen die beroepshalve hun stem veel gebruiken, geeft voorlichting aan ouders en leerkrachten van kinderen met een spraak- of gehoorstoornis en schrijft onderzoeksverslagen.  

De werkzaamheden  
Als logopedist behandelt u mensen met een stem-, spraak-, taal- of gehoorstoornis. Daarbij kan het gaan om mensen die stotteren, slecht horen en daardoor onduidelijk praten of om mensen die door een hersenbloeding hun gedachten niet meer goed kunnen verwoorden. U kunt dit beroep als zelfstandig ondernemer uitoefenen, of u bent in dienst van een ziekenhuis, revalidatiecentrum, schoolbegeleidingsdienst of doveninstituut. In het laatste geval werkt u onder leiding van een teamhoofd in een team van verschillende hulpverleners. U voert uw werkzaamheden zelfstandig uit.  

De meeste van uw cliënten zijn door een huisarts of specialist naar u doorverwezen. Bij een cliënt met wie u voor het eerst kennismaakt, neemt u diverse tests af om de stoornis of oorzaak van de klachten vast te stellen.  
Op basis van de testresultaten maakt u een behandelplan. Dit bespreekt u met de cliënt of met diens ouders. Daarna gaat u met de cliënt aan de slag. De doelstellingen van de behandeling verschillen per cliënt. Meestal gaat het om het verbeteren van de uitspraak of spreektechniek. Vaak geeft u de cliënt na afloop instructies mee, zodat hij thuis verder kan oefenen.  
U houdt een rapport bij van de behandeling en brengt verslag uit aan de verwijzend specialist, de ouders of de leerkrachten. Aan ouders en leerkrachten geeft u ook voorlichting en adviezen. Hierdoor weten ze beter om te gaan met kinderen die een spraak- of gehoorstoornis hebben.  

De vereiste capaciteiten  
- communicatieve en contactuele vaardigheden (voor het voeren van gesprekken en het winnen van vertrouwen)  
- inlevingsvermogen, tact en geduld  
- mondelinge en schriftelijke vaardigheden (bij het instrueren van cliënten en het schrijven van onderzoeksverslagen)  
- analytisch en systematisch kunnen werken (bij het oplossen van stoornissen)  
- zelfstandig én samen kunnen werken (met begeleiders van kinderen, artsen en leerkrachten)  
- zakelijk en bedrijfskundig inzicht (om als zelfstandige een bloeiende praktijk draaiende te houden)