beroepen in het verpleeghuis 
de maatschappelijk werker 
Onderdeel van www.ziekenverzorgende.nl
Alles over zorg


Lees ook de weblog van  
ziekenverzorgende.nl op 
www.manindezorg.nl
De maatschappelijk werker  
Begeleidt mensen met maatschappelijke of sociale problemen (huurschuld, werkloosheid enzovoort) en gedrags- of emotionele problemen (relatieproblemen enzovoort). Voorbeelden van werkzaamheden: in gesprekken het vertrouwen van cliënten winnen, ze helpen met het oplossen van problemen (bijvoorbeeld met gezinstherapie), dossiers bijhouden, rapporten schrijven, overleggen met collega's.  

De werkzaamheden  
Als maatschappelijk werker helpt u mensen van allerlei leeftijden met uiteenlopende maatschappelijke of sociale problemen. Daarbij gaat het om persoonlijke problemen die op één of andere manier vermengd zijn met een materieel probleem. Denk bijvoorbeeld aan iemand die verslaafd is en daardoor een huurschuld heeft opgebouwd. Of aan iemand die werkloos is en daardoor relatieproblemen krijgt. Als maatschappelijk werker probeert u samen met de cliënt te werken aan een oplossing van het materiële probleem. Tegelijkertijd werkt u samen aan de emotionele problemen van de cliënt, zodat de wisselwerking tussen de cliënt en zijn omgeving verbetert. Samen met collega's bespreekt u de hulpaanvragen en beslist u wie welke cliënt gaat helpen. Hoe u het dagelijkse werk verder invult, bepaalt u zelf.  

De mensen die u helpt, zijn vaak naar het maatschappelijk werk doorverwezen door een huisarts, een hulpverleningsinstantie of de politie. Tijdens de eerste gesprekken probeert u het vertrouwen van de cliënt te winnen, zodat u openhartig kunt praten over de achterliggende problemen. Vervolgens houdt u de cliënt een spiegel voor en gaat u samen op zoek naar een oplossing.  
Als u een probleem niet zelf kunt oplossen, verwijst u de cliënt door naar andere deskundigen, zoals een psycholoog of psychiater. Van elke cliënt noteert u in een dossier welke problemen er zijn, hoe de voortgang is, welke afspraken u met hem maakt en - tot slot - hoe u de hulpverlening hebt afgerond.  
U voert regelmatig werkoverleg met collega's, waarbij u praat over uw manier van werken en de resultaten. In dit werk kunt u zich specialiseren, bijvoorbeeld in gezinsmaatschappelijk werk, kinderbescherming, reclassering, alcohol- en drugshulpverlening of bedrijfsmaatschappelijk werk.  

De vereiste capaciteiten  
- mensenkennis en psychologisch inzicht (om te begrijpen wat er schuilgaat achter bepaald gedrag)  
- kennis van maatschappelijke (hulpverlenings)instellingen  
- vertrouwensrelaties kunnen opbouwen met cliënten  
- emotionele stabiliteit (om andermans problemen goed te kunnen hanteren)  
- inlevings- en incasseringsvermogen (om dichtbij mensen te kunnen komen en met conflicten te kunnen omgaan)  
- contactuele en communicatieve capaciteiten  
- mondelinge en schriftelijke vaardigheden