beroepen in het verpleeghuis 
de  psycholoog 
Onderdeel van www.ziekenverzorgende.nl
Alles over zorg


Lees ook de weblog van  
ziekenverzorgende.nl op 
www.manindezorg.nl
 De psycholoog  
Analyseert psychische problemen en probeert die op te lossen via gesprekken en therapieën. Doet onderzoek bij de universiteit en adviseert instellingen. Voorbeelden van werkzaamheden: cliënten behandelen, resultaten rapporteren, vakliteratuur bestuderen, ouders, docenten, politieagenten enzovoort adviseren over omgang met agressie, trainingen verzorgen, werkoverleg voeren.  

De werkzaamheden  
Als psycholoog weet u hoe mensen met zichzelf - hun eigen angsten en emoties - en met elkaar omgaan (en wat er daarbij zoal mis kan gaan). U gebruikt deze kennis bij het analyseren en oplossen van allerlei persoonlijke en relationele problemen. U werkt als zelfstandige in een eigen praktijk of u bent in dienst van een zorginstelling, een RIAGG, een schooladviesdienst of een bedrijf. U voert uw werk zelfstandig uit, maar legt soms wel verantwoording af een hoofd van een afdeling. U voert regelmatig werkoverleg met collega's en andere hulpverleners zoals artsen of maatschappelijk werkers.  

U kunt als psycholoog op allerlei manieren aan de slag. Allereerst in de persoonlijke hulpverlening. U praat met mensen die in therapie zijn gegaan, omdat ze steeds weer tegen bepaalde problemen aanlopen. U luistert goed naar wat ze vertellen en houdt hen een spiegel voor, zodat ze ontdekken wat er steeds fout gaat en hoe ze daar zelf iets aan kunnen veranderen. Als hulpverlener kunt u zich specialiseren in de problemen van een bepaalde doelgroep, zoals kinderen, echtparen of ouderen.  
Daarnaast kunt u als psycholoog ook adviezen geven aan ouders, docenten, politieagenten en mensen in allerlei andere functies over de manier waarop zij het beste met mensen kunnen omgaan zonder daarbij allerlei weerstanden op te roepen.  
U kunt ook bij een bedrijf werken dat zich heeft gespecialiseerd in bepaalde trainingen om de onderlinge communicatie in organisaties te verbeteren. U werkt dan met groepen werknemers en coacht hen tijdens workshops.  
U maakt verslagen van uw werkzaamheden, zoals persoonlijke dossiers van cliënten of trainingsverslagen. Als u zelfstandig ondernemer bent, houdt u ook een financiële cliëntenadministratie bij.  

De vereiste capaciteiten  
- communicatieve en contactuele capaciteiten (om werkelijk contact te kunnen maken met allerlei mensen)  
- mondelinge en schriftelijke vaardigheden (om bijvoorbeeld heel precies te kunnen verwoorden wat opvallend is)  
- professionele werkhouding (wel betrokken, maar ook met voldoende afstand van een cliënt)  
- sterke persoonlijkheid (om goed alle problemen van cliënten te kunnen hanteren)  
- inzicht in eigen functioneren (herkennen van eigen reaktie op de verhalen van cliënten  
- zelfstandig én samen kunnen werken (met collega's, huisartsen, maatschappelijk werkers)