De doelstellingen Beroeps Praktijk  
Vorming
Onderdeel van www.ziekenverzorgende.nl
Alles over zorg


Lees ook de weblog van  
ziekenverzorgende.nl op 
www.manindezorg.nl
De doelstellingen Beroeps Praktijk Vorming 
Tijdens de BeroepsPraktijkVorming (BPV) leert de student om de lesstof toe te passen in de praktijk. Zij kan vaardigheden oefenen. Omgekeerd neemt zij vanuit de praktijk weer nieuwe stof mee om tijdens de lessen mee aan de slag te gaan. Zo vullen theorie en praktijk elkaar voortdurend aan.  
De student leert bovendien tijdens de BPV-periodes welke rol werken in de zorg van haar vraagt. In het onderwijs staat de student zelf centraal; zij voert de regie over haar eigen leerproces. In een zorginstelling staat de cliënt en diens zorgproces centraal. De student zal leren haar zorg af te stemmen op de diverse wensen en hulpvragen van de cliënten.  
De BPV vindt in principe plaats in minimaal twee instellingen (met uitzondering van niveau 1). Zo maakt de student kennis met verschillende zorgvragers, zoals chronisch zieken, ouderen en verstandelijk gehandicapten.