Student of werknemer?
Onderdeel van www.ziekenverzorgende.nl
Alles over zorg


Lees ook de weblog van  
ziekenverzorgende.nl op 
www.manindezorg.nl
Student of werknemer? 
Studenten van niveau 1 tot en met 5 kunnen kiezen voor een Beroeps Opleidende Leerweg (BOL) dan wel een voltijds opleiding, of voor een Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) dan wel duaal leren. Dit is van belang voor de status van de student tijdens de BeroepsPraktijkVorming.   
De BOL-student is boventallig op een afdeling. Zij staat dus niet op de dienstlijst voor het personeel en mag alleen zorg verlenen onder de hoede van een begeleider in de praktijk. Uiteraard moet de student zich wel houden aan de geldende regels van de instelling.   
De BBL-student is werknemer en dus in dienst bij de instelling. Zij dient zich te houden aan de CAO van die instelling.