Hoe zit het met vaccinaties?
Onderdeel van www.ziekenverzorgende.nl
Alles over zorg


Lees ook de weblog van  
ziekenverzorgende.nl op 
www.manindezorg.nl
Hoe zit het met vaccinaties? 
TBC vaccinatie  
Sommige instellingen eisen vooraf een tuberculoseverklaring. In dat geval informeert de student of de instelling dit organiseert of dat zij zelf een afspraak met de GGD moet maken voor een mantouxprik (test op tbc).  

Hepatitis B vaccinatie  
In sommige praktijksituaties kunnen studenten risico lopen op besmetting met Hepatitis B.  
Instellingen stellen zelf vast welke groepen werknemers en /of stagiaires een verhoogd risico lopen en wie men dus op kosten van de werkgever laat vaccineren. Op korte termijn zullen de zorgorganisaties, verenigd in de werkgeversorganisatie Twente/Oost Achterhoek, de vaccinatiekosten voor studenten waarvan de instelling vindt dat ze gevaccineerd moeten worden voor hun rekening nemen.  
De vaccinatie bestaat uit drie injecties en een bloedcontrole, hetgeen bijna 7 maanden in beslag neemt. Op dit moment wordt bekeken hoe de organisatie daarvan moet lopen.De student is niet verplicht om zich te laten vaccineren. Maar onbeschermd kan zij wel een eventuele besmetting overdragen op patiënten en andere mensen in haar omgeving. Om die reden kunnen zorgorganisaties een vaccinatie toch als (absolute) voorwaarde of als dringend advies hanteren voor deelname aan de BeroepsPraktijkVorming. Weigering kan dus betekenen dat de BPV in die betreffende zorgorganisatie niet door kan gaan. Studenten die zich niet willen laten vaccineren, moeten dit tijdig schriftelijk melden op school.