Hoe zit het met het beroepsgeheim?
Onderdeel van www.ziekenverzorgende.nl
Alles over zorg


Lees ook de weblog van  
ziekenverzorgende.nl op 
www.manindezorg.nl
Hoe zit het met het beroepsgeheim? 
Net als werkenden in de zorg heeft de student een beroepsgeheim. Dat betekent dat zij alles wat haar gedurende de BeroepsPraktijkVorming is toevertrouwd of wat zij te weten is gekomen, geheim dient te houden.