Hoe zit het met  werktijden?
Onderdeel van www.ziekenverzorgende.nl
Alles over zorg


Lees ook de weblog van  
ziekenverzorgende.nl op 
www.manindezorg.nl
Hoe zit het met  werktijden? 
Voor de BeroepsPraktijkVorming geldt de CAO van de zorginstelling als uitgangspunt. Bijzonder verlof (bijvoorbeeld begrafenis, jubilea, examen) regelt de student in overleg met de zorginstelling conform de daar geldende CAO. Wisselende diensten en weekenddienst mag de student in alle redelijkheid meedraaien. Op een late dienst mag geen vroege dienst volgen, tenzij er voldoende rusturen tussen deze diensten zitten (werktijdenbesluit). Onder de 18 jaar mag de student geen nachtdiensten draaien. Voor 'jeugdige studenten'(16 of 17 jaar) geldt dat als ze op zondag BPV lopen, ze op de voorafgaande dag geen BPV hoeven te lopen. Alleen in overleg met de student kan de instelling haar eens in de twee weken een heel weekend inplannen.   
Jeugdige studenten hebben recht op een onafgebroken rusttijd van ten minste 36 uur in elke aaneengesloten periode van 7 maal 24 uur. Verder hebben ze recht op een onafgebroken rusttijd van ten minste 12 uren in elke periode van 24 achtereenvolgende uren, waarin de periode tussen 23.00 en 6.00 uur is begrepen. Vakanties worden voor de BOL-leerling per onderwijsinstelling geregeld. Voor de BBL-leerling gebeurt dit in overleg met de zorginstelling volgens de geldende CAO. Problemen met (openbaar) vervoer dient de student in principe zelf op te lossen.   
De BeroepsPraktijkVorming kan in de knel komen door bijbaantjes van de student. de onderwijsinstelling hanteert als devies: 'De BPV gaat voor een bijbaan en niet andersom'.