Hoe zit het met ziekmelding?
Onderdeel van www.ziekenverzorgende.nl
Alles over zorg


Lees ook de weblog van  
ziekenverzorgende.nl op 
www.manindezorg.nl
Hoe zit het met ziekmelding? 
Bij ziekte laat de student de instelling dit voor aanvang van de diensttijd weten. Zij meldt zich ziek bij de direct leidinggevende van de afdeling en bij haar begeleider in de praktijk. Tevens moet zij de ziekmelding voor 8.30 uur aan het secretariaat van de onderwijsinstelling doorgeven.   
Als de student tijdens de BeroepsPraktijkVorming meer dan vijf dagen afwezig is geweest, kijken praktijkdocent en praktijkopleider samen of en hoe deze tijd moet worden ingehaald. Als de student de BPV weer hervat, meldt zij dit weer aan de onderwijsinstelling. Daarbij geeft zij ook de naam van haar praktijkdocent door