Inhoud opleiding kwalificatieniveau  
een zorghulp
Onderdeel van www.ziekenverzorgende.nl
Alles over zorg


Lees ook de weblog van  
ziekenverzorgende.nl op 
www.manindezorg.nl
Inhoud opleiding kwalificatieniveau een zorghulp 
Een zorghulp doet huishoudelijk werk voor iemand die dit zelf niet (meer) kan. Bijvoorbeeld omdat deze persoon ziek, oud of gehandicapt is. Om zorghulp te worden volgt de student een eenjarige mbo-opleiding. Er is geen vooropleiding vereist.  

De student kan kiezen voor school & BeroepsPraktijkVorming (de beroepsopleidende leerweg, kortweg BOL). De verhouding theorie-praktijk is hier 70%-30%. Bij de combinatie werken & leren (de beroepsbegeleidende leerweg, ofwel BBL) is deze richtlijn precies andersom: 30 % theorie en 70% praktijk.  
Dit BPV-plan geldt voor de BOL-student.