Werken en begeleiden op maat tijdens  
de opleiding tot zorghulp
Onderdeel van www.ziekenverzorgende.nl
Alles over zorg


Lees ook de weblog van  
ziekenverzorgende.nl op 
www.manindezorg.nl
Werken en begeleiden op maat tijdens de opleiding tot zorghulp 
De deelkwalificaties geven niet alleen aan wat studenten moeten kennen en kunnen, maar ook op welk niveau ze (kunnen) werken. Dat niveau is te vertalen in de mate van verantwoordelijkheid en complexiteit van het werk en in de mogelijkheid om kennis te vertalen naar diverse praktijksituaties.   
Van een zorghulp wordt verwacht dat zij zelf de verantwoording kan dragen voor de planning en uitvoering van de huishoudelijke taken. Het gaat daarbij om routinehandelingen. Een zorghulp werkt altijd onder supervisie van iemand anders. Bij vragen of onverwachte situaties kan zij daar altijd op terugvallen. In bekende situaties weet de zorghulp goed wat te doen; kennis en vaardigheden toepassen in nieuwe situaties mag men van haar niet verwachten.   

De praktijkdocent en de begeleider in de praktijk stemmen hun begeleiding af op het (gewenste) niveau van de student. Dat betekent bijvoorbeeld dat de student volledig ingewerkt en begeleid wordt. Pas als zij taken beheerst, kan zij deze helemaal zelf uitvoeren. Ze blijft altijd werken onder de hoede van iemand anders.