Opleiding helpende kwalificatieniveau 
twee
Onderdeel van www.ziekenverzorgende.nl
Alles over zorg


Lees ook de weblog van  
ziekenverzorgende.nl op 
www.manindezorg.nl
Opleiding helpende kwalificatieniveau twee 
Een helpende ondersteunt mensen bij hun persoonlijke verzorging, zoals wassen, aankleden en eten. Dat kan bij mensen thuis zijn, maar ook in een verzorgingshuis, een verpleeghuis of een woonvorm voor gehandicapten. Ook licht huishoudelijk werk behoort tot de taken. Daarbij draait het vooral om stimulering tot en ondersteuning van zelfredzaamheid.  

Om helpende te worden volgt de student een tweejarige mbo-opleiding. Er is geen bepaalde vooropleiding vereist. De student kan kiezen voor school & stage (de beroepsopleidende leerweg, kortweg BOL). De verhouding theorie-praktijk is hier volgens de richtlijn 70%-30%. Bij de combinatie werken & leren (de beroepsbegeleidende leerweg ofwel BBL) is deze richtlijn precies andersom: 30 % theorie en 70% praktijk.  
Dit BPV-plan is bestemd voor de BOL-student.