De doelstellingen bpv tijdens de  
opleiding tot helpende
Onderdeel van www.ziekenverzorgende.nl
Alles over zorg


Lees ook de weblog van  
ziekenverzorgende.nl op 
www.manindezorg.nl
De doelstellingen bpv tijdens de opleiding tot helpende 
Tijdens de BeroepsPraktijkVorming (BPV) leert de student om de lesstof toe te passen in de praktijk. Omgekeerd neemt zij vanuit de praktijk weer nieuwe stof mee om in de lessen mee aan de slag te gaan. Zo vullen theorie en praktijk elkaar voortdurend aan.  
De student leert bovendien tijdens de BPV welke rol werken in de zorg van haar vraagt. In de klas of de collegezaal staat de student zelf centraal; zij voert de regie over haar eigen leerproces. In een zorginstelling staat de cliënt en diens zorgproces centraal. De student zal leren haar zorg af te stemmen op de diverse wensen en hulpvragen van de cliënten.  
De student doet haar BPV in minimaal twee verschillende instellingen. Zo maakt zij kennis met diverse soorten zorgvragers, zoals zieken, ouderen en gehandicapten. Zij oefent verschillende vaardigheden. Als zij deze voldoende beheerst, legt zij de bijbehorende proeve(n) van bekwaamheid af. Zo kan zij de deelkwalificaties halen.