De deelkwalificaties tijdens de  
opleiding tot helpende
Onderdeel van www.ziekenverzorgende.nl
Alles over zorg


Lees ook de weblog van  
ziekenverzorgende.nl op 
www.manindezorg.nl
De deelkwalificaties tijdens de opleiding tot helpende 
Wie een opleiding tot helpende volgt, behaalt telkens een stukje van haar diploma ofwel een deelkwalificatie. De totale opleiding omvat 6 deelkwalificaties:   
201. Methodisch werken   
202. Zorg voor huishouding   
203. Ondersteuning algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL)  
204. Interactie in beroepssituaties   
205. Kwaliteitszorg en deskundigheidsbevordering   
206. Ontwikkelingen in de maatschappij 1   

Elke deelkwalificatie bestaat uit een aantal thema's. Samen beschrijven ze wat een helpende allemaal moet kennen en kunnen. De vereiste vaardigheden oefent een student bij uitstek tijdens de BeroepsPraktijkVorming. Als zij deze vaardigheden voldoende beheerst, legt zij een proeve van bekwaamheid af. In totaal gaat het om acht proeven:   
1. Zorg voor de huishouding   
2. ADL deel 1   
3. Methodisch werken deel 1  
4. ADL deel 2  
5. ADL deel 3   
6. Zorg voor voeding (deze wordt op de onderwijsinstelling afgesloten)  
7. Methodisch werken deel 2  
8. Kwaliteitszorg en deskundigheidsbevordering